Maryna Czarna opowiada o swojej pracy w Ośrodku „Brama Grodzka-Teatr NN”