Majątek ziemski Grodzickich w Dębicy - Helena Oprawska - fragment relacji świadka historii [AUDIO]