Kolekcja

Biblioteka


Kolekcja gromadzi książki, czasopisma, artykuły i opracowania dotyczące historii i kultury Lublina i Lubelszczyzny oraz dokumentację działalności Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. W naszych zasobach znajdują się m.in. przedwojenne i powojenne numery  „Kameny”, roczniki „Kol Lublin”, książki i czasopisma wydawane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Podkolekcje:

Teksty o edukacji i animacji – tworzą artykuły poświęcone szeroko pojętej edukacji i animacji kultury.

Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” – gromadzona jest dokumentacja oraz artykuły i notatki prasowe poświęcone działalności instytucji.

Czasopisma – gazety i czasopisma wydawane w Lublinie i na Lubelszczyźnie. Tworzą ją wydzielone podkolekcje czasopism: wydanych do 1945 r., wydanych w drugim obiegu wydawniczym, wydanych przez Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, oraz czasopismo „Kamena” i rocznik „Kol Lublin”.

Pamięć Miejsca – ulice – opracowania zrealizowane z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu Modernizacja wystawy „Portret Miejsca”.

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (4)

Obiekty Ostatnio dodane

Obiekty Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji