Object structure
Title:

Scriptores Scholarum : kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół, R. 3 nr 7, wiosna 1995 : zeszyt dziennikarski

Subject and Keywords:

wielokulturowość ; edukacja międzykulturowa ; działalność wydawnicza Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" ; edukacja ; czasopisma lubelskie ; komunikacja międzykulturowa

Description:

Zeszyty edukacyjne wyd. z inicjatywy S. Żurka, nauczyciela w LO im. ks. K. Gostyńskiego. Od 1993 roku ukazało się 19 numerów pisma (od 4 numeru wydawane przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"). Tematy poruszane w piśmie to m. in.: wielokulturowość, dziennikarstwo, teatr, przedsiębiorczość, a także problemy edukacji czy ekologii. Kwartalnik ukazujący się nieregularnie.

Abstract:

Zeszyt w większości złożony z materiałów przygotowanych przez uczestników Międzyszkolnych Warsztatów Dziennikarskich "Środki społecznego przekazu w Małej Ojczyźnie". Porusza problematykę powszechności i obiektywności masowych środków przekazu, periodyków i gazet codziennych Regionu Lubelskiego. W numerze zamieszczono także rozmowy z pracownikami Radia Lublin oraz lubelskich wydawnictw - "Kerygmat" i "Norbertinum".

Publisher:

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Publication place:

Lublin

Contributor:

Żurek, Sławomir Jacek. Red.

Date:

1995

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

ISSN 1231 - 5451

Language:

pol

Relation:

click here to follow the link

Rights Management:

Copyright © Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

×

Citation

Citation style: