Title:

Targ przy alei Tysiąclecia w Lublinie

Creator:

Trembecki, Jan (1934-2017)

Subject and Keywords:

kolekcja Kuriera Lubelskiego ; Trembecki, Jan (1934-2017) ; Lublin ; aleja Tysiąclecia ; targ

Description:

Targ przy alei Tysiąclecia w Lublinie. Widok na budynek pod adresem aleja Tysiąclecia 5. ; Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” napodstawie umowy o dofinansowanie PK/10-UDA- RPLU.04.01.00-06- 003/11-00- 0574 zdnia 2012-01- 26. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego realizowany w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. SpołeczeństwoInformacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne.

Publisher:

Polskapresse spółka z o.o w Warszawie

Date:

1983

Resource Type:

fotografia

Format:

image/jpeg

Source:

kolekcja Kuriera Lubelskiego

Rights Management:

Prawa autorskie do prezentowanych utworów zastrzeżone dla Polskapresse spółka z o.o w Warszawie. Korzystanie z prezentowanych utworów, polegające na kopiowaniu, przetwarzaniu, drukowaniu lub innym przetwarzaniu bez zgody Polskapresse sp. z o.o powoduje odpowiedzialność karną i odpowiedzialność cywilną stosowne dopowszechnie obowiązujących przepisów prawa. W celu wykorzystania prezentowanych utworów należy uzyskać zgodę Polskapresse Spółka z o.o w Warszawie, ul. Domaniewska 45, wydawcę Kuriera Lubelskiego. ; click here to follow the link

Sygnature OBGTNN:

KL_TJ_1260_002

×

Citation

Citation style: