Title:

Krakowskie Przedmieście w Lublinie. Widok w stronę Placu Litewskiego

Creator:

nieznany

Subject and Keywords:

kolekcja Kuriera Lubelskiego ; PRL ; Krakowskie Przedmieście w Lublinie ; Plac Litewski ; Hotel Lublinanka ; rozwój przestrzenny Lublina

Description:

Przechodnie spacerujący na Krakowskim Przedmieściu w Lublinie na wysokości Hotelu Lublinanka. Widok w stronę Placu Litewskiego. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” na podstawie umowy o dofinansowanie PK/10-UDA-RPLU.04.01.00-06-003/11-00-0574 z dnia 2012-01-26. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne.

Publisher:

Polskapresse spółka z o.o w Warszawie

Date:

[197-]

Format:

image/jpeg

Source:

kolekcja Kuriera Lubelskiego

Coverage:

Polska -- Lublin -- 197-

Rights Management:

Prawa autorskie do prezentowanych utworów zastrzeżone dla Polskapresse spółka z o.o w Warszawie. Korzystanie z prezentowanych utworów, polegające na kopiowaniu, przetwarzaniu, drukowaniu lub innym przetwarzaniu bez zgody Polskapressse sp. z o.o powoduje odpowiedzialność karną i odpowiedzialność cywilną stosowne do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W celu wykorzystania prezentowanych utworów należy uzyskać zgodę Polskapresse Spółka z o.o w Warszawie, ul. Domaniewska 45, wydawcę Kuriera Lubelskiego.

×

Citation

Citation style: