Title:

Reklama "Reflektora" zamieszczona w "Przeglądzie Lubelsko-Kresowym, nr 6

Subject and Keywords:

Reflektor (czasopismo) ; Reflektor ; Przegląd Lubelsko-Kresowy (czasopismo) ; Przegląd Lubelsko-Kresowy

Description:

Czasopismo „Reflektor” ukazywało się w latach 1923–1925 pod redakcją Konrada Bielskiego jednego z założycieli grupy poetyckiej o tej samej nazwie. Było to pismo o charakterze literackim wskazujące na awangardowe powiązania poezji z nowoczesną cywilizacją techniczną. Zawierało felietony o tworzeniu i poszukiwaniu nowego świata poetyckiego, o podstawowych zagadnieniach malarstwa współczesnego, o teatrze i kinie współczesnym. Zawierało też utwory beletrystyczne, awangardowe poezje i tłumaczenia poezji, publicystykę, fragmenty prozy, relacje z wystąpień podczas ważnych uroczystości organizowanych w Lublinie. W „Reflektorze” zamieszczano przegląd polskiej prasy literackiej oraz recenzje książek.Swoje utwory poetyckie publikowali tu m.in.: Józef Czechowicz, Wacław Gralewski, Kazimierz Andrzej Jaworski, Stanisław Młodożeniec, Stanisław Grudziński.

Publisher:

Głowiński, Franciszek

Publication place:

Lublin

Date:

1925-03

Resource Type:

skan

Format:

image/jpeg

Source:

Ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Language:

pol

Relation:

click here to follow the link

Rights Management:

Domena Publiczna. Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę. Wykorzystując utwór należy pamiętać o poszanowaniu autorskich praw osobistych Twórcy.

Sygnature OBGTNN:

192503_plknr6_001

×

Citation

Citation style: