Title:

Wystawa w holu Biblioteki Głównej UMCS

Creator:

Trembecki, Jan (1934-2017)

Subject and Keywords:

Lublin ; PRL ; Biblioteka Główna UMCS ; UMCS ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ; wystawa ; kolekcja Kuriera Lubelskiego

Description:

Na zdjęciu znajduje się wystawa pt. „Oficyny polskie” w holu Biblioteki Głównej UMCS. ; Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” na podstawie umowy o dofinansowanie PK/10-UDA-RPLU.04.01.00-06-003/11-00-0574 z dnia 2012-01-26. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne.

Publisher:

Polskapresse spółka z o.o w Warszawie

Publication place:

Lublin

Date:

1974-05-22

Resource Type:

fotografia

Source:

kolekcja Kuriera Lubelskiego ; Archiwum Kuriera Lubelskiego

Coverage:

Polska -- Lublin -- ulica Radziszewskiego 11 -- 1944-1989

Rights Management:

Prawa autorskie do prezentowanych utworów zastrzeżone dla Polskapresse spółka z o.o w Warszawie. Korzystanie z prezentowanych utworów, polegające na kopiowaniu, przetwarzaniu, drukowaniu lub innym przetwarzaniu bez zgody Polskapressse sp. z o.o powoduje odpowiedzialność karną i odpowiedzialność cywilną stosowne do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W celu wykorzystania prezentowanych utworów należy uzyskać zgodę Polskapresse Spółka z o.o w Warszawie, ul. Domaniewska 45, wydawcę Kuriera Lubelskiego. ; click here to follow the link

Sygnature OBGTNN:

18992

×

Citation

Citation style: