Title:

Grażyna Czapska

Creator:

Trembecki, Jan (1934-2017)

Subject and Keywords:

Lublin ; PRL ; kolekcja Kuriera Lubelskiego ; życie kulturalne ; plastyk ; pracownia plastyczna ; Czapska, Grażyna

Description:

Fotografia przedstawia Grażynę Czapską, plastyczkę lubelską ze swoimi pracami. ; Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” na podstawie umowy o dofinansowanie PK/10-UDA-RPLU.04.01.00-06-003/11-00-0574 z dnia 2012-01-26. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne.

Publisher:

Polskapresse spółka z o.o. w Warszawie

Date:

1974-12-10

Resource Type:

fotografia

Source:

kolekcja Kuriera Lubelskiego ; Archiwum Ikonografii Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Rights Management:

Prawa autorskie do prezentowanych utworów zastrzeżone dla Polskapresse spółka z o.o w Warszawie. Korzystanie z prezentowanych utworów , polegające na kopiowaniu, przetwarzaniu, drukowaniu lub innym przetwarzaniu bez zgody Polskapressse sp. z o.o powoduje odpowiedzialność karną i odpowiedzialność cywilną stosowne do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W celu wykorzystania prezentowanych utworów należy uzyskać zgodę Polskapresse Spółka z o.o w Warszawie, ul. Domaniewska 45, wydawcę Kuriera Lubelskiego. ; click here to follow the link

Sygnature OBGTNN:

20459

×

Citation

Citation style: