Title:

Plastyk Alfred Lenica na spotkaniu w klubie MPiK

Creator:

Trembecki, Jan (1934-2017)

Subject and Keywords:

Klub MPiK ; Lublin ; PRL ; kolekcja Kuriera Lubelskiego ; Lenica, Alfred (1899-1977) ; plastyk ; empik ; życie kulturalne ; ulica Krakowskie Przedmieście 20

Description:

Fotografia przedstawia Alfred Lenica. Fotografię wykonano w czasie spotkania z plastykiem w klubie MPiK na Krakowskim Przedmieściu 20 w Lublinie. ; Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” na podstawie umowy o dofinansowanie PK/10-UDA-RPLU.04.01.00-06-003/11-00-0574 z dnia 2012-01-26. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne.

Publisher:

Polskapresse spółka z o.o. w Warszawie

Date:

1975-03-22

Resource Type:

fotografia

Format:

jpg

Source:

Archiwum Pracowni Ikonografii Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” ; kolekcja Kuriera Lubelskiego

Rights Management:

click here to follow the link ; Prawa autorskie do prezentowanych utworów zastrzeżone dla Polskapresse spółka z o.o w Warszawie. Korzystanie z prezentowanych utworów , polegające na kopiowaniu, przetwarzaniu, drukowaniu lub innym przetwarzaniu bez zgody Polskapressse sp. z o.o powoduje odpowiedzialność karną i odpowiedzialność cywilną stosowne do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W celu wykorzystania prezentowanych utworów należy uzyskać zgodę Polskapresse Spółka z o.o w Warszawie, ul. Domaniewska 45, wydawcę Kuriera Lubelskiego.

Sygnature OBGTNN:

21142

×

Citation

Citation style: