Title:

Restauracja Jubileuszowa

Creator:

Trembecki, Jan (1934-2017)

Subject and Keywords:

Lublin ; PRL ; kolekcja Kuriera Lubelskiego ; ulica Róży Luksemburg ; ulica Popiełuszki ; ulica Róży Luksemburg 37 ; restauracja ; restauracja Jubileuszowa ; ulica Popiełuszki 35

Description:

Fotografia przedstawia wnętrze restauracji „Jubileuszowa” mieszczącej się przy ulicy Róży Luksemburg 37 (współcześnie ulica Popiełuszki). ; Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” na podstawie umowy o dofinansowanie PK/10-UDA-RPLU.04.01.00-06-003/11-00-0574 z dnia 2012-01-26. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne.

Publisher:

Polskapresse spółka z o.o. w Warszawie

Date:

1975-02-08

Resource Type:

fotografia

Format:

jpg

Source:

Archiwum Pracowni Ikonografii Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” ; kolekcja Kuriera Lubelskiego

Rights Management:

Prawa autorskie do prezentowanych utworów zastrzeżone dla Polskapresse spółka z o.o w Warszawie. Korzystanie z prezentowanych utworów , polegające na kopiowaniu, przetwarzaniu, drukowaniu lub innym przetwarzaniu bez zgody Polskapressse sp. z o.o powoduje odpowiedzialność karną i odpowiedzialność cywilną stosowne do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W celu wykorzystania prezentowanych utworów należy uzyskać zgodę Polskapresse Spółka z o.o w Warszawie, ul. Domaniewska 45, wydawcę Kuriera Lubelskiego. ; click here to follow the link

Sygnature OBGTNN:

20840

Place:

ulica Popiełuszki 35, Lublin OpenStreetMap

×

Citation

Citation style: