Object structure

Title:

Scriptores Scholarum : kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół, R. 7 nr 4 (25), jesień 1999 : zeszyt otwarty "Dekada 1989 - 1999"

Subject and Keywords:

edukacja ; edukacja międzykulturowa ; działalność wydawnicza Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" ; czasopisma lubelskie ; komunikacja międzykulturowa ; wielokulturowość

Description:

Zeszyty edukacyjne wyd. z inicjatywy S. Żurka, nauczyciela w LO im. ks. K. Gostyńskiego. Od 1993 roku ukazało się 19 numerów pisma (od 4 numeru wydawane przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"). Tematy poruszane w piśmie to m. in.: wielokulturowość, dziennikarstwo, teatr, przedsiębiorczość, a także problemy edukacji czy ekologii. Kwartalnik ukazujący się nieregularnie.

Abstract:

Zeszyt poświęcony problemom Polski po Przełomie roku 1989. Prezentacja różnorodnych form odnajdywania się w wolnej Polsce, problemów i perspektyw na przyszłość, prezentacja tradycji polskiego społeczeństwa i jego horyzontów, zmian w społeczeństwie, kulturze, religii, oświacie, z perspektywy historycznej, pamiętając o zmianie pokoleń wyznaczonej przez Przełom.

Publisher:

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Publication place:

Lublin

Contributor:

Żurek, Sławomir Jacek. Red.

Date:

1999

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

ISSN 1231 - 5451

Language:

pol

Relation:

click here to follow the link

Rights Management:

Copyright © Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

×

Citation

Citation style: