Object structure
Title:

Biuletyn Informacyjny Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni, Nr 4, 14.XI.1980

Subject and Keywords:

Biuletyn Informacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni ; Biuletyn Informacyjny Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni ; Biuletyn Związkowy „Wprost” Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” ; wydawnictwa drugiego obiegu ; czasopisma opozycyjne ; opozycja ; Biuletyn Związkowy NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni ; bibuła ; Biuletyn Informacyjny „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego ; związki zawodowe ; NSZZ "Solidarność"

Description:

Pismo wydawane od X 1980 r. przez Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie, a od V 1981 r. przez Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. Nazwa pisma ulegała kilkakrotnym modyfikacjom. Pierwszy nr ukazał się z datą 16 X 1980 r. pod nazwą Biuletyn Informacyjny Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni. Od nr. 29 z 25 V 1981 r. był to Biuletyn Informacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni. Od nr. 35 z 6 VII 1981 r. jako Biuletyn Związkowy NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni. Od nr. 44 z 6 IX 1981 r. jako Biuletyn Związkowy „Wprost” Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”. Od nr. 56 z 16 XI 1981 r. jako Biuletyn Informacyjny „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego. Ostatni numer (58) ukazał się z datą 30 XI 1981 r. Objętość: 8-16 str. Format A-5 i A-4. Numeracja ciągła. Częstotliwość nieregularna. Dwa dodatki nadzwyczajne w okresie kryzysu bydgoskiego (20 i 21 III 1981 r.). Nr. 26 z 5 V 1981 r. jako wydanie specjalne zawierał „Kierunki działania Związku w obecnej sytuacji kraju (tematy do dyskusji)”. Nakład: 20-30 tys.

Publisher:

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie, od V 1981 r. Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”; druk: Lubelskie Zakłady Graficzne Zakład nr 3 w Lublinie

Contributor:

Kowalski, Bronisław ; Winiarska, Danuta ; Kowalska, Ewa ; Kunicka, Waleria

Date:

1980-11-14

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

Zbiory Stefana M. Szaciłowskiego

Language:

pol

Rights Management:

Copyright © Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" (wersja elektroniczna)

×

Citation

Citation style: