Object structure

Title:

Scriptores Scholarum : kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół, R. 7 nr 2/3 (23-24), wiosna/lato 1999 : zeszyt wielośrodowiskowy "Medium-Środowisko-Tożsamość"

Subject and Keywords:

działalność wydawnicza Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" ; wielokulturowość ; edukacja międzykulturowa ; czasopisma lubelskie ; edukacja ; komunikacja międzykulturowa

Description:

Zeszyty edukacyjne wyd. z inicjatywy S. Żurka, nauczyciela w LO im. ks. K. Gostyńskiego. Od 1993 roku ukazało się 19 numerów pisma (od 4 numeru wydawane przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"). Tematy poruszane w piśmie to m. in.: wielokulturowość, dziennikarstwo, teatr, przedsiębiorczość, a także problemy edukacji czy ekologii. Kwartalnik ukazujący się nieregularnie.

Abstract:

W numerze przegląd tzw. środowisk "działających z serca" - począwszy od redakcji niskonakładowych czasopism, a skończywszy na środowisku szkolnym i uniwersyteckim. Widząc pozytywną rolę nowoczesnych środków komunikacji międzyludzkiej, redakcja zadaje pytania o niebezpieczeństwa, jakie grożą tym, których pochłoną współczesne media oraz o granice wolności człowieka we współczesnej reklamie i internecie. W Zeszycie podjęto także niezwykle ważną kwestię, jaką jest w dzisiejszym społeczeństwie animacja i komunikowanie interpersonalne w środowisku lokalnym.

Publisher:

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Publication place:

Lublin

Contributor:

Żurek, Sławomir Jacek. Red.

Date:

1999

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

ISSN 1231 - 5451

Language:

pol

Relation:

click here to follow the link

Rights Management:

Copyright © Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

×

Citation

Citation style: