Object structure
Title:

Kurier Lubelski, R. 5 nr 110 (11 maja 1961)

Subject and Keywords:

Kurier Lubelski (czasopismo) ; dzienniki lubelskie ; lubelska prasa codzienna

Description:

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” na podstawie umowy o dofinansowanie PK/10-UDA-RPLU.04.01.00-06-003/11-00-0574 z dnia 2012-01-26. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne. ; Prawa autorskie do prezentowanych utworów zastrzeżone dla Polskapresse spółka z o.o. w Warszawie. W celu wykorzystania prezentowanych utworów należy uzyskać zgodę Polskapresse Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45. ; click here to follow the link

Publisher:

Lubelskie Wydawnictwo Prasowe RSW PRASA

Publication place:

Lublin

Date:

1961-05-11

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

kolekcja Kuriera Lubelskiego

Language:

pol

Rights Management:

Prawa autorskie do prezentowanych utworów zastrzeżone dla Polskapresse spółka z o.o w Warszawie. Korzystanie z prezentowanych utworów, polegające na kopiowaniu, przetwarzaniu, drukowaniu lub innym przetwarzaniu bez zgody Polskapressse sp. z o.o powoduje odpowiedzialność karną i odpowiedzialność cywilną stosowne do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W celu wykorzystania prezentowanych utworów należy uzyskać zgodę Polskapresse Spółka z o.o w Warszawie, ul. Domaniewska 45, wydawcę Kuriera Lubelskiego. ; click here to follow the link

×

Citation

Citation style: