Title:

Skrzyżowanie Krakowskiego Przedmieścia z Chopina w Lublinie - zmiana organizacji ruchu

Creator:

Mirosław, Jacek (1944- )

Subject and Keywords:

kolekcja Kuriera Lubelskiego ; Mirosław, Jacek (1944- ) ; Lublin ; Krakowskie Przedmieście ; ulica Chopina ; ulica Ewangelicka ; taxi ; PRL

Description:

Skrzyżowanie Krakowskiego Przedmieścia z Chopina w Lublinie - zmiana organizacji ruchu, w 1986 roku. ; Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” na podstawie umowy o dofinansowanie PK/10-UDA-RPLU.04.01.00-06-003/11-00-0574 z dnia 2012-01-26. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne.

Publisher:

Polskapresse spółka z o.o w Warszawie

Date:

1986

Resource Type:

fotografia

Format:

image/jpeg

Source:

kolekcja Kuriera Lubelskiego

Coverage:

Polska -- Lublin -- 1944-1989

Rights Management:

Prawa autorskie do prezentowanych utworów zastrzeżone dla Polskapresse spółka z o.o w Warszawie. Korzystanie z prezentowanych utworów, polegające na kopiowaniu, przetwarzaniu, drukowaniu lub innym przetwarzaniu bez zgody Polskapressse sp. z o.o powoduje odpowiedzialność karną i odpowiedzialność cywilną stosowne do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W celu wykorzystania prezentowanych utworów należy uzyskać zgodę Polskapresse Spółka z o.o w Warszawie, ul. Domaniewska 45, wydawcę Kuriera Lubelskiego. ; click here to follow the link

Sygnature OBGTNN:

KL_MJ_3314_006

×

Citation

Citation style: