Object structure

Title:

Scriptores Scholarum : kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół, R. 6 nr 2/3 (19/20), wiosna/lato 1998 : zeszyt o stereotypach "Fobie i resentymenty"

Subject and Keywords:

komunikacja międzykulturowa ; działalność wydawnicza Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" ; czasopisma lubelskie ; edukacja międzykulturowa ; edukacja ; wielokulturowość

Description:

Zeszyty edukacyjne wyd. z inicjatywy S. Żurka, nauczyciela w LO im. ks. K. Gostyńskiego. Od 1993 roku ukazało się 19 numerów pisma (od 4 numeru wydawane przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"). Tematy poruszane w piśmie to m. in.: wielokulturowość, dziennikarstwo, teatr, przedsiębiorczość, a także problemy edukacji czy ekologii. Kwartalnik ukazujący się nieregularnie.

Abstract:

W zeszycie zamieszczono wypowiedzi znanych osób ze świata nauki, poświęcone stereotypom. Przedstawiono spojrzenie na problem stworzenia zbiorowych wyobrażeń z perspektywy różnych dziedzin oraz na rożnych płaszczyznach: psychologii, językoznawstwa, teorii kultury, teologii i pedagogiki oraz historii. Wiele miejsca w numerze poświęcono szkole, a ściślej uczniom i nauczycielom. Ponadto szereg interesujących informacji - obiektywna analiza nurtujących nas dziś problemów związanych ze stereotypami, fobiami, uprzedzeniami i przesądami.

Publisher:

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Publication place:

Lublin

Contributor:

Żurek, Sławomir Jacek. Red.

Date:

1998

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

ISSN 1231 - 5451

Language:

pol

Relation:

click here to follow the link

Rights Management:

Copyright © Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

×

Citation

Citation style: