Kolekcja

Fonoteka

Kolekcja gromadzi różne materiały dźwiękowe znajdujące się w Archiwum Audio Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN", pogrupowane w podkolekcjach:

1. Audycje radiowe (w całości lub we fragmentach) pozyskane z archiwów radiowych, m. in. Radia Lublin S.A.

2. Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" - dokumentacja działalności: zapis dźwiękowy wydarzeń organizowanych przez Ośrodek.

3. Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" - projekty: materiały audio powstałe w ramach realizowanych przez Ośrodek projektów, bądź pozyskane na potrzeby projektów ze źródeł zewnętrznych.

4. Wywiady: zapis dźwiękowy spotkań z różnymi osobami, m. in. mini wykłady, spacery, komentarze, refleksje.

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (4)

Obiekty Ostatnio dodane

Obiekty Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji